Fiscaal voordeel octrooien

Nederland krijgt een verlaagd belastingtarief voor bedrijfsinkomsten uit octrooien. Minister Zalm (Financiën, VVD) kondigde gisteren in een overleg met de Tweede Kamer aan dat de Europese Commissie geen bezwaar heeft tegen deze zogenoemde octrooibox.

Met terugwerkende kracht per 1 januari geldt voor inkomsten uit octrooien een speciaal tarief van 10 procent. De octrooibox maakt deel uit van de herziening van de vennootschapsbelasting waarbij het algemene tarief naar 25,5 procent is verlaagd. Voor winsten tot 25.000 euro geldt een tarief van 20 procent. Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming (VVD) noemt het lage tarief voor octrooien „een feest”. Het zal naar verwachting bevorderen dat ondernemingen vaker octrooien in Nederland deponeren en ertoe bijdragen dat het bedrijfsleven meer zal investeren in onderzoek en ontwikkeling.

De Europese Commissie heeft aangegeven dat algemene steun voor onderzoek aanvaardbaar is binnen de Europese marktregels. Dit geldt mogelijk niet voor de invoering van een ander onderdeel van de nieuwe vennootschapsbelasting, een speciaal tarief (5 procent) voor de belasting op rentebetalingen binnen ondernemingen. De Europese Commissie gaat onderzoeken of deze ‘rentebox’ in strijd is met de concurrentieregels en moet worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.

Het doel van de rentebox is om het vestigingsklimaat voor de financiële centra van ondernemingen in Nederland te verbeteren. De VVD en het CDA zijn hier voorstanders van, maar de PvdA ziet er niets in. Kamerlid Crone (PvdA) zegt blij te zijn dat de Commissie de rentebox gaat onderzoeken. „Het is een doodlopende weg, die zal leiden tot een race to the bottom ten aanzien van belastingtarieven”, aldus Crone.

Door de octrooibox derft de schatkist jaarlijks 300 miljoen euro inkomsten. De rentebox, als die er komt, zal de schatkist 475 miljoen euro op jaarbasis kosten. Bij de kabinetsformatie zal de rentebox zonder twijfel ter sprake komen. De PvdA zet het beschikbare bedrag van deze fiscale steun liever in voor andere uitgaven.