Ziekenhuis wordt durfkapitalist

Een ziekenhuis en een gemeente die zich gedragen als durfinvesteerders. In Rotterdam gebeurt het.

Het Erasmus MC in Rotterdam heeft vandaag aangekondigd te beginnen met een durfkapitaalfonds voor de biotechnologiesector. Samen met de Rabobank en de gemeente Rotterdam heeft het academische ziekenhuis een fonds opgezet van 11 miljoen euro voor investeringen in startende biotechondernemingen in de regio Rotterdam. Het fonds wil groeien naar 20 miljoen, dat de komende acht jaar geïnvesteerd wordt in zo’n tien bedrijven.

Steef Blok, directeur van de Erasmus MC Holding, legt uit dat het fonds een manier is om de kennis die in het ziekenhuis wordt vergaard naar de samenleving te brengen. De gemeente doet mee om de economische bedrijvigheid in de regio te stimuleren.

Tot nu toe komt het voor dat onderzoeksresultaten uit het Erasmus MC zo waardevol zijn dat er een octrooi op wordt aangevraagd, legt Blok uit. Van die octrooien worden licenties verkocht, zodat het bedrijfsleven de technologie kan gebruiken. Maar soms lijken ontdekkingen zo veelbelovend, dat het Erasmus MC liever zelf een bedrijf opzet. De financiering hiervan kan voortaan uit dit fonds komen. Als patenten aan het bedrijf worden overgedragen, krijgt het ziekenhuis daarvoor betaald in aandelen.

Bedrijven hoeven niet per se uit het Erasmus MC voort te komen om in aanmerking te komen voor financiering. Wel moet het onderzoek raakvlakken hebben met dat van het ziekenhuis.

Er zijn in Nederland ook andere universiteiten die hun eigen spin-offbedrijven financieren, en zo fungeren als durfinvesteerder. Maar volgens Blok komt het geld dat ze daarin steken doorgaans van stimuleringsprogramma’s van de overheid, zoals Technostarter. De 4 miljoen euro die het Erasmus MC in het fonds steekt, heeft het ziekenhuis verdiend met de verkoop van eerdere spin-offs. Zo werd het startende bedrijf DNAge afgelopen jaar voor 15 miljoen euro verkocht aan biotechbedrijf Pharming.