Women on Waves

In nrc.next van vrijdag 19 januari stond een brief van Women on Waves (WoW) aan André Rouvoet. Het blijkt dat WoW hart heeft voor de soms grote nood van ongewenst zwangere vrouwen. Dat is zonder meer te waarderen. Echter, er blijken ook andere dingen uit.

1WoW zegt: als je een kind niet alles kunt geven, aborteer het dan. Impliciet gaat WoW er van uit dat het ongeboren kind geen menselijk wezen is, en dus geen eigenstandig recht op leven heeft. Het zou WoW sieren als zij het fundamentele debat aan zou willen gaan over wat een ongeboren kind is, en wat voor rechten het heeft.

2WoW geeft zelf aan dat sommige vrouwen zeggen tegen abortus te zijn maar er toch toe overgaan. Abortus is voor deze vrouwen dus helemaal geen goede optie, want zij komen hiermee in ernstige gewetensnood. Te zeggen dat een gemakkelijke abortus toch de oplossing is, lijkt een onaanvaardbare versmalling van het probleem.

3WoW aborteert kinderen en gaat er dan van uit dat het `probleem` de wereld uit is. Deze simplificatie gaat voor velen niet op. Voor veel vrouwen leidt abortus tot ernstige psychische moeilijkheden. Het zou WoW sieren als zij niet alleen oog heeft voor de nood van vrouwen vlak voor een abortus, maar ook voor de soms nog grotere nood na een abortus.

In grote lijnen polariseert WoW het debat over abortus door te stellen dat mensen die tegen abortus zijn, geen oog hebben voor de nood van vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Ik protesteer tegen de onaanvaardbare versimpeling van het debat, die geen recht doet aan de nood van deze vrouwen.

    • Ir. C.L.J. van Schothorst Gorinchem