VS tonen nieuw wapen: een straalkanon

Het Amerikaanse leger heeft op de Moody-luchtmachtbasis in de staat Georgia de pers een revolutionair nieuw wapen tegen demonstranten getoond: een straalkanon. Deze Silent Guardian, zoals het wapen is gedoopt, verschilt wat zijn werking betreft niet veel van een magnetron. Een gerichte bundel elektromagnetische straling verhit het filmpje transpiratievocht dat zich op ieders huid bevindt. Dit veroorzaakt een schrikreactie zodat de demonstranten snel een veilig heenkomen willen zoeken.

De Silent Guardian is gemonteerd op een jeep en zou een bereik hebben van minstens vijfhonderd meter. Een functionaris van het Pentagon, die bij de presentatie aanwezig was, zei dat het straalkanon in 2010 operationeel wordt.

‘Niet-dodelijke’ wapens van dit soort zijn controversieel. Tegenstanders stellen dat het willens en wetens pijnigen van tegenstanders, zeker burgers, in juridisch opzicht gelijkstaat aan folteren. Ook zou de grens tussen pijn en blijvende verminking te eenvoudig kunnen worden overschreden.

Marinierskolonel Kirk Hymes, die tekst en uitleg gaf, meent juist dat de ‘niet-dodelijke’ Silent Guardian een fraaie tussenstap vormt „tussen schreeuwen en schieten”.

Om de twijfel over de medische gevolgen van blootstelling aan de straling weg te nemen, nodigde Hymes journalisten uit om voor demonstrant te spelen, op enkele honderden meters afstand van het straalwapen. „Als een duik in een zeer hete oven”, zei verslaggever Jim Wolf van het persbureau Reuters na afloop. „Te pijnlijk om niet onmiddellijk dekking te zoeken.”

De Amerikaanse mariniers in Irak zijn al uitgerust met een ‘geluidskanon’, het Long Range Acoustic Device, LRAD, dat een vergelijkbaar effect op demonstranten heeft. LRAD bestaat uit een paraboolantenne waarmee een bundel laagfrequent geluid kan worden gericht. Dit geluid doet organen vibreren, wat acute misselijkheid teweegbrengt.

    • Menno Steketee