Vraag en antwoord

In Madrid praat morgen een aantal lidstaten van de Europese Unie over de Grondwet. Wat is dat voor bijeenkomst?

Het gaat om een samenzijn van achttien landen van de Europese Unie die zichzelf de ‘Vrienden van de Europese Grondwet’ hebben genoemd. Zij hebben allen de Grondwet geratificeerd die in 2005 in een referendum door de kiezers in Frankrijk en Nederland werd afgewezen. Doel is, zoals organisatoren Spanje en Luxemburg zeggen, te helpen zoeken naar een uitweg uit de impasse. Hiermee zijn de Duitsers. als voorzitter van de Unie, bezig. Duitsland wil in juni een voorstel presenteren.

Dat Spanje en Luxemburg het initiatief hebben genomen, is niet toevallig: in beide landen werd de Grondwet door middel van een volksraadpleging aanvaard.

Nederland, evenmin als Frankrijk uitgenodigd voor de bijeenkomst, heeft zich niet gelukkig getoond met de gang van zaken. Volgens premier Balkenende zou het optreden van de groep van achttien de pogingen van Duitsland om een uitweg te vinden juist kunnen bemoeilijken. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier zei deze week in Brussel erop te vertouwen dat de bijeenkomst de tegenstellingen niet zal vergroten.

Het samenzijn is tevens bedoeld om tot uitdrukking te brengen dat de Europese Grondwet inmiddels door tweederde deel van de lidstaten van de EU wordt gesteund. De voorstanders vinden dat er teveel aandacht wordt besteed aan het nee-kamp. Behalve de achttien landen die de Grondwet hebben geratificeerd, zijn ook Portugal en Ierland morgen van de partij. Zij werden uitgenodigd nadat zij interesse hadden getoond. Groot-Brittannië, Polen, Zweden, Denemarken en Tsjechië, landen waar de Grondwet omstreden is en nog geen besluit is gevallen, ontbreken morgen in Madrid.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat in februari in Luxemburg een tweede bijeenkomst van de ‘Vrienden’ zou volgen. Maar deze is voorlopig uitgesteld.

Mark Kranenburg

    • Mark Kranenburg