Verklaring van wederzijds respect

Vertegenwoordigers van de belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland hebben een verklaring getekend. Daarin staat dat geen enkele religie of levensbeschouwing mag aanzetten tot of dreigen met geweld of discriminatie jegens andersdenkenden.

Gisterenavond hadden via de website bijna 400 mensen de verklaring ondertekend. Kijk op: www.invrijheidverbonden.nl