Stellingen

De manier waarop in horecagelegenheden rookvrije tafels worden geplaatst getuigt van een absoluut gebrek aan fysische kennis over de verspreiding van rookdeeltjes.

I. Dinkla

Rijksuniversiteit Groningen

Voor een goede relatie tussen arts en patiënt is het van cruciaal belang dat beiden begrijpen dat ook de geneeskunde niets aan het lot kan veranderen.

J. Hoefnagel

Universiteit Leiden

De bevolking zou een stuk gezonder zijn als mensen evenveel energie staken in het verbeteren van het eigen gezondheidsgedrag als in het bemoeien met het gezondheidsgedrag van anderen.

D. Segaar

Universiteit Maastricht

Onze overtuiging houdt ons tegen alles te kunnen.

M.A. de Bree

Technische Universiteit Delft

Een zandbak verkopen als garnalenvijver levert miljoenen op.

Joop Arts

Wageningen Universiteit