Sloop tanker stilgelegd na vondst asbest

De sloop van de chemicaliëntanker Sandrien in de haven van Amsterdam is gisteren stilgelegd na de vondst van gevaarlijke asbestdeeltjes op de kade. Het terrein is afgezet met linten en borden.

De sloop, in opdracht van het ministerie van VROM, had een voorbeeld moeten zijn van milieuvriendelijk slopen van zeeschepen. Volgens de arbeidsinspectie, die de controle uitvoerde, heeft de sloper zich niet aan de regels gehouden.

Op de kade naast het schip zijn op plekken waar dat niet hoort deeltjes witte en bruine asbest gevonden, aldus een woordvoerder van de arbeidsinspectie. Volgens de regels had het asbest, afkomstig van motoren en leidingen van de Sandrien, veilig verpakt moeten zijn en in containers moeten zijn opgeslagen. Asbestdeeltjes kunnen bij inademing kanker veroorzaken. Bruine asbest behoort tot de gevaarlijkste soorten asbest.

De arbeidsinspectie is de overheidsdienst die toezicht houdt bij het verwijderen van asbest. De dienst was afgelopen jaar zes keer op de sloopwerf, maar nooit op momenten dat asbest verwijderd werd. Tijdens de eerdere bezoeken zijn wel waarschuwingen uitgedeeld voor onder meer een onveilige toegang tot het schip en het ontbreken van reddingsmateriaal.

Het sloopwerk ligt stil tot het sloopbedrijf, Van Eijk uit Leiden, de asbest op het terrein heeft laten opruimen. Dit moet gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Volgens een woordvoerder van Van Eijk is er „weinig aan de hand”. Als het terrein is vrijgegeven zal het werk worden hervat, aldus de woordvoerder.

De Sandrien is in 2001 door toenmalig minister Pronk (Milieu, PvdA) aan de ketting gelegd. Daarmee voorkwam hij dat de eigenaar het schip in India liet slopen. In dat land worden op het strand jaarlijks tientallen schepen gesloopt, zonder acht te slaan op volksgezondheid en milieu. De sloop van de Sandrien – kosten drie miljoen euro – had volgens de VROM-opdracht op „uiterst zorgvuldige en milieuverantwoorde wijze dienen te geschieden”.

Aan de kade naast de Sandrien ligt de Otapan te wachten op een asbestsanering. Deze slooptanker is vervuild met 77 ton asbest. Na sanering wil VROM het schip naar Turkije laten slepen, waar de eigenaar het wil laten slopen. Het ministerie staat garant voor de kosten. De Otapan mocht vorig jaar Turkije niet in omdat er meer asbest in zat dan de 1.000 kilo die vermeld stond op het exportdocument dat VROM had verstrekt.

    • Joep Dohmen