Rijk kent eigen omvang niet

Ondanks het streven van de kabinetten-Balkenende om de personeelsomvang van de overheid terug te dringen is het aantal ambtenaren de afgelopen vier jaar verder toegenomen. Volgens de Raad van Economische Adviseurs van de Tweede Kamer weet de overheid zelf niet hoe groot zij is.

pagina 12 en 13