Max Beckmann in Van Gogh Museum

AMSTERDAM. 25 jan. Het werk dat de Duitse kunstenaar Max Beckmann in Amsterdam maakte, is het thema van een tentoonstelling die in april in het Van Gogh Museum zal openen. Ruim honderd schilderijen en werken op papier, afkomstig uit internationale museale en particuliere collecties, zullen te zien zijn. Op de vlucht voor het naziregime koos Beckmann in 1937 domicilie in Amsterdam, waar hij tien jaar verbleef. Directe aanleiding was de radiorede die Hitler hield in de aanloop naar de tentoonstelling Entartete Kunst. Op deze expositie hingen schilderijen van kunstenaars die door het regime als verderfelijk werden aangemerkt, waaronder ook werken van Beckmann. In Nederland schilderde hij ruim één derde van zijn oeuvre. Beckmann (1884-1950) wordt gezien als een van de spraakmakendste Duitse kunstenaars van de twintigste eeuw. Met kleurgebruik, ruimtewerking en symboliek heeft hij grote invloed gehad op de moderne kunst in Duitsland en daarbuiten. Vincent van Gogh vormde een belangrijke inspiratiebron voor Beckmann.