Ingreep van Howard in watersector

Premier Howard wil het beheer van het grootste stroomgebied in Australië nationaliseren om de droogte te bestrijden. Vier deelstaten moeten hun gezag overdragen aan het Gemenebest, „in het landsbelang”.

Howard trekt in zijn vandaag gepresenteerde plan tien miljard dollar (ruim zes miljard euro) uit voor de hervorming van de watersector in Australië. Voorwaarde voor investering in het stroomgebied van de Murray en de Darling is dat de vier staten New South Wales, Victoria, South Australia en Queensland hun onderlinge strijd om het water opgeven en het beheer aan het nationale niveau overlaten.

Australië lijdt onder de hevigste droogte in eeuwen. Voorspeld is dat de graaninkomsten dit jaar 35 procent onder het gemiddelde zullen uitkomen, en dat slechts eenderde van de gemiddelde hoeveelheid tarwe, een belangrijk exportproduct, zal worden geoogst. 41 procent van de landbouw is afhankelijk van irrigatiewater uit het stroomgebied van de Murray en de Darling, dat in oppervlakte even groot is als Spanje en Frankrijk. Na zes achtereenvolgende droogtejaren is de waterstand in de Murray 40 procent lager dan in het voormalige droogste jaar.

Volgens Howard is „het oude” beheer van het stroomgebied „de houdbaarheidsdatum gepasseerd”. „De tirannie van groei en de laagste gemene deler moet stoppen”, zei hij tijdens een persconferentie. Volgens zijn plan is drie miljard dollar uitgetrokken voor het terugkopen van waterlicenties. De vier staten streden onderling om het water, waardoor in totaal „meer licenties zijn uitgegeven dan er water in de rivier is”, schrijft de Sydney Morning Herald in een commentaar. De landbouw moet efficiënter, en daarom wordt zes miljard geïnvesteerd in de vervanging van irrigatiekanalen door buizensystemen, zodat er minder water verdampt. Ook worden watermeters geplaatst om het gebruik te controleren.

De Nationale Boerenfederatie heeft het voorstel verwelkomd; de premiers van de betreffende staten, waarin oppositiepartij Labor aan de macht is, reageren gereserveerd. Premier Morris Iemma van New South Wales is „bereid te luisteren” naar de voorstellen. Peter Beattie van Queensland zei bezorgd te zijn over de erosie van de rechten van staten.

Volgens Howard is het huidige waterbeheer „niet duurzaam”. „Met deze aanhoudende droogte en met klimaatverandering in het vooruitzicht, hebben we radicale en permanente verandering nodig.”

Howard, die bijna elf jaar aan de macht is en weigert het Kyoto-protocol te ratificeren, wil later dit jaar herkozen worden. Opiniepeilingen geven aan dat waterbeheer en klimaatverandering belangrijke thema’s worden bij de verkiezingen.