Hoogzaad of Biesbosch

Waar zou ze komen te hangen, Catrina Hooghsaet? In het Catshuis, de Trêvezaal of toch gewoon in het Rijksmuseum? De regering overweegt om dit fraaie Rembrandtje van één bij anderhalve meter te kopen. Kosten: enkele tientallen miljoenen euro’s.

Ik ben natuurlijk niet zo’n cultuurbarbaar dat ik nu ga roepen: „Wie miljoenen kan uitgeven aan Katrientje Hoogzaad zit kennelijk niet op zwart zaad. Van míjn belastinggeld een portret van een oud lelijk wijf kopen, met een achterlijk mutsje op haar kop, met tuttige parelsnoeren en met als hoogtepunt van wanstaltigheid: een apathische parkiet in de vensterbank.”

Welnee, ik begrijp het allemaal best. Wat moet een adellijke familie in Wales met ónze mooie Rembrandtjes? Terug daarmee!

Rembrandt schilderde het doek toen hij aan de grond zat, een jaar na zijn faillissement, maar gelukkig is het leven kort en de kunst lang, zodat Nederland nu tonnen aan Rembrandttoerisme verdient.

Laten we aannemen dat Katrientje Hoogzaad twintig miljoen euro kost. Dat is exact het bedrag dat de gemeenten vorig jaar aan armoedebestrijding hebben bijgedragen, nadat het kabinet sinds 2002 zo’n 200 miljoen gekort heeft op het budget voor de bijzondere bijstand. Twintig miljoen is exact het bedrag dat de regering jaarlijks uittrekt om artistieke films te stimuleren, exact wat de renovatie van Carré kostte, en exact wat het kabinet aan mbo’s geeft voor extra stageplaatsen.

Het is het bedrag dat Zuid-Holland nodig denkt te hebben om de provincie klimaatbestendig in te richten. En het bedrag dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de komende vier jaar nodig hebben om de natuurlijke buffers bij de Biesbosch en de Hondsbossche Zeewering uit te breiden. De natuur kan dan zelf de gevolgen van klimaatverandering opvangen.

Ik ben geen cultuurbarbaar, en ook geen politicus. Gelukkig maar. Anders bevond ik mij nu tussen Scylla en Charybdis: koop je een doekje van één bij anderhalf of investeer je in tientallen hectaren groene longen waarmee je ons landje in de toekomst kunt laten ademen? Hoogzaad of Biesbosch-longen, ga er maar aan staan.

Christiaan Weijts

Winnaar Anton Wachterprijs 2006 met zijn boek Art. 285b.

    • Christiaan Weijts