Gratis fruit voor scholen van EU

Telers van groente en furit zullen hun overtollige producten die nu nog worden doorgedraaid in de toekomst voor een deel gratis aan scholen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, gevangenissen en andere instellingen geven. De Europese Unie wil zo de groente- en fruitconsumptie stimuleren. (NRC)

pagina 9