De slag om de burcht van Bellingwedde

In het Groningse Wedde is opschudding ontstaan over de verkoop van een burcht.

EU-aanbestedingsregels zouden niet zijn nageleefd.

Ruzie om de burcht in Wedde: ‘vriendjespolitiek!’, ‘kermisexploitant!’, ‘malloot!’ Foto Sake Elzinga Nederland - Wedde - ( Groningen ) - 22-01-2007 De Weddeburght , deze historische burght in het Oost-Groningse Wedde is onderwerp van een omstreden verkoop aan een particulier. Foto: Sake Elzinga Elzinga, Sake

Door Karin de Mik

In het Oost-Groningse dorp Wedde woedt een felle strijd om een veertiende-eeuwse burcht. Dat is niet de eerste keer. Het huurleger van Willem Lodewijk van Nassau veroverde het bouwwerk al eens in het eerste jaar – 1568 – van de Opstand tegen de Spanjaarden.

De gemeente Bellingwedde heeft het kasteeltje sinds 1990 in eigendom, maar wil er vanaf omdat zij er jaarlijks geld op toelegt. Vijf jaar is er onderhandeld met kandidaten, waaronder het Groninger Monumentenfonds en een aantal particulieren. De gemeente en de raad gunnen het nu aan recreatieondernemer Peter Kuijer.

Maar verkoop aan een particulier is onrechtmatig, betoogt onafhankelijk raadslid René Caderius van Veen van de gemeente Bellingwedde. „De gemeente verkwanselt een historisch monument.” In de akte van overdracht van het waterschap aan de gemeente staat dat de burcht niet aan natuurlijke personen ‘vervreemd’ mag worden. Kwalijk is bovendien dat een openbare aanbesteding uitbleef. Caderius van Veen heeft hierover een klacht ingediend bij de Europese Commissie, omdat de Europese regels op dit terrein niet zouden zijn gehonoreerd.

Behalve op de procedure is er ook kritiek op de verkoop zelf. De burcht zou voor 1 euro aan Kuijer in erfpacht worden gegeven, die vervolgens 249.999 euro subsidie zou krijgen voor de restauratie. Caderius van Veen is beducht voor een teloorgang van het kasteel. „Kuijer is het type kermisexploitant die het om spektakel gaat. Straks rijden er treintjes rond het gebouw”, gruwt hij.

De andere kandidaat-koper, Frank Ferrari, die de burcht wilde onderbrengen in de door hem opgerichte stichting Westerwolds Monumentenfonds, is verbijsterd over de gang van zaken. De oud-ondernemer wilde de burcht aankopen en voor 2,5 miljoen euro restaureren. In het kasteeltje wilde hij opvangweekeinden en vakanties organiseren voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Een half jaar sprak hij over deze mogelijkheid met de gemeente Bellingwedde „tot er opeens nieuwe gegadigden ten tonele verschenen”. „Pure vriendjespolitiek”, hoont hij, „want de nieuwe kandidaat was Kuijer, die op de CDA-kieslijst voor de gemeenteraad stond. Als Kuijer de burcht ooit verkoopt, haalt hij vele tonnen belastinggeld naar zich toe.”

Ferrari spande onlangs een kort geding aan tegen de gemeente wegens de in zijn ogen „ondoorzichtige en willekeurige selectieprocedure”. De rechter veroordeelde de gemeente tot het betalen van de kosten van het kort geding. Maar volgens de gemeente is er geen belemmering om de verkoop aan Kuijer door te zetten.

PvdA-wethouder Melle Wachtmeester van Bellingwedde verklaart dat de gemeente jaarlijks 10.000 euro toelegt op de verhuur van het kasteeltje, waar nu de streekraad in huist. Een nieuwe exploitatie die recht doet aan het „lieve gebouwtje” , dat mensen graag willen bezichtigen, is volgens hem nodig. Maar een openbare aanbesteding waar „jan en alleman” op afkomt, vond de gemeente te bewerkelijk. De wethouder noemt raadslid Caderius, die op zo’n aanbesteding aandrong, „een malloot die overal tussendoor fietst.”

Kandidaat-koper Ferrari zegt door te procederen tot het Europese hof en als de verkoop toch de instemming van ‘Brussel’ zou krijgen, zal hij opnieuw naar de rechter te stappen. Recreatieondernemer Peter Kuijer weigert „uit respect voor alle partijen” commentaar. Na enig aandringen zegt hij het jammer te vinden dat de besluitvorming nu vertraging oploopt. „Er is nu een grote verliezer en dat is de burcht. ”

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel De slag om de burcht van Bellingwedde (25 januari, pagina 9) wordt vermeld dat de burcht in 1568 werd veroverd door Willem Lodewijk van Nassau. Deze veroverde de burcht in 1593. De burcht werd in 1568 wel tijdelijk bezet.

    • Karin de Mik