De Kerstman-detector

Terrah zocht naar opmerkelijke patenten.

Deze Kerstman-detector uit 1994 zal de Kerstman niet zo leuk vinden.

Hoe bederf je je eigen markt nog voor deze is veroverd? Door een kerstsok te ontwerpen die alarm slaat als er iets in wordt gestopt. Geen kerstman die een cadeau geeft wat hemzelf vervolgens verraadt. Het commerciële succes van de ‘Kerstman-detector’ moet net zo groot worden geacht als dat van een dievenalarm dat zichzelf bij inbraak uitschakelt.

Ook een tweede gebruiksmogelijkheid van de Kerstman-detector zal de marktkansen niet vergroten. Want ook Sinterklaas kan er mee worden gedetecteerd. En die houdt daar ook niet van.

Maar sta niet vreemd te kijken als de Kerstman-detector een onverwacht succes blijkt. Uitvindingen mogen, nee, moéten iets merkwaardigs hebben.

Rutherford B. Hayes, de negentiende president van de Verenigde Staten reageerde als volgt op de in 1876 uitgevonden telefoon: „Een verbluffende uitvinding, maar wie zal hem gaan gebruiken?”

U mag op uw beurt over ruim een eeuw de auteur van dit stukje uitlachen om zijn kortzichtigheid als de Kerstman-detector alle verkooprecords breekt.

Tekst & illustratie: Terrah

Meer over Terrah opterrah.net/terrahtimes