Buidelleeuw en acht nieuwe kangoeroes

Paleontologen hebben in drie kalksteengrotten in het zuiden van Australië uitstekend bewaard gebleven fossielen ontdekt van circa een half miljoen jaar oud. De fauna is deels nog onbekend.

Het eerste complete skelet van de uitgestorven buidelleeuw Thylacoleo carnifex, gevonden in een grot. Rechts een reconstructie van het dier. Foto’s Western Australian Museum
Het eerste complete skelet van de uitgestorven buidelleeuw Thylacoleo carnifex, gevonden in een grot. Rechts een reconstructie van het dier. Foto’s Western Australian Museum Western Australian Museum

In de grotten onder de droge en kale Nullarbor-vlakte trof een team onder leiding van Gavin Prideaux van het Western Australian Museum 69 soorten zoogdieren, vogels en reptielen. Daaronder bevonden zich 23 kangoeroesoorten, waaronder acht tot nu toe onbekende. Spectaculair was ook de vondst van het eerste complete skelet van de uitgestorven buidelleeuw Thylacoleo carnifex. De onderzoekers rapporteren de resultaten vandaag in het Britse wetenschapsblad Nature.

In 2002 stuitte een groep speleologen op intacte resten van gewervelde dieren in drie moeilijk bereikbare grotten, de Leaena's Breathgrot, de Flightstargrot en de LastTree-grot. Onmiddellijk was duidelijk dat het hier om een bijzondere vondst ging en een team van Australische musea en universiteit zette een speciaal paleontologisch team op om de dierenresten professioneel op te graven en te identificeren. Drie jaar lang zijn zij aan het werk geweest.

Van de meeste grote dieren is een compleet skelet bewaard gebleven. Volgens de onderzoekers moeten ze tussen vierhonderd- en achthonderdduizend jaar geleden in de grotten gevallen zijn, waarschijnlijk via dezelfde verticale gang die de grotten nu met het oppervlak verbindt. Ook troffen de onderzoekers ongesorteerde botjes van kleinere dieren aan, waarschijnlijk afkomstig van braakballen van uilen of valken die in de grot leefden.

Uit de samenstelling van de fauna concluderen de onderzoekers dat het klimaat op de Nullarbor-vlakte even droog moet zijn geweest als nu. De gevonden hagedissen zijn typisch voor droge omstandigheden. De aanwezigheid van vogels wijst erop dat er geen aaneengesloten bos was. Twee gevonden papegaaiensoorten geven echter aan dat er wel wat bomen waren; die vogels nestelen namelijk in holle bomen.

Een populaire theorie dat veel buideldiersoorten zijn uitgestorven door intredende droogte moet overboord gezet worden, schrijven de onderzoekers. De dieren waren uitstekend aangepast aan het leven in een droog klimaat. De meeste soorten stierven circa veertigduizend jaar geleden uit, rond de tijd dat de mens de Australische zuidkust bereikte.