Arbeidsinspectie deelt 3.197 boetes uit

Den Haag. De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar 3.197 boetes opgelegd aan werkgevers en particulieren die illegale werknemers in dienst hadden. Dat is een stijging met 50 procent ten opzichte van 2005. De pakkans is de afgelopen jaren vergroot doordat de Arbeidsinspectie meer inspecteurs heeft gekregen, vaker controleert en risicosectoren zoals de landbouw, de bouw, uitzendbureaus en de horeca scherper in de gaten houdt. Bovendien maakt de Arbeidsinspectie geen proces-verbaal meer op, maar deelt ze zelf meteen een boete uit.