Accountants willen ook persberichten controleren

Rotterdam, 25 jan. Bedrijven die jaarcijfers via een persbericht naar buiten brengen, moeten hun accountant daarbij betrekken. Steeds vaker komt voor dat bedrijven nog voordat de officiële jaarrekening is gecontroleerd door de accountant, voorlopige cijfers naar buiten brengen. Dat stelt de beroepsorganisatie Nivra. Analyses en beurskoersen worden daardoor veelal gebaseerd op voorlopige cijfers, die soms onjuist of onvolledig zijn. Nivra-voorzitter Ger Smit vindt dat de accountant moet beoordelen of de inhoud van het persbericht niet strijdig is met de conceptjaarrekening. ”Daarmee kan worden voorkomen dat de ondernemingsleiding via persberichten de financiële situatie te rooskleurig voorstelt.”