Staking in Libanon ten einde na botsingen

De Libanese fundamentalistisch-shi’itische organisatie Hezbollah en haar bondgenoten hebben gisteren hun algemene staking beëindigd nadat die op verscheidene plaatsen tot geweld met regeringsaanhangers had geleid. Bij deze confrontaties werden drie mensen gedood en tientallen gewond. De door Syrië gesteunde oppositie had tot in de avond onduidelijkheid laten bestaan over het al dan niet voortzetten van haar staking.

De staking ging vergezeld van blokkades van belangrijke wegen in en buiten de hoofdstad Beiroet. De regering ging vannacht meteen na het intrekken van het stakingsparool met bulldozers aan de gang om de barricades weer op te ruimen. Vandaag hernam het leven zijn normale gang.

Met de staking hadden Hezbollah en de geallieerde christelijke groep van ex-premier Michel Aoun hun campagne opgevoerd om de anti-Syrische regering van premier Siniora te dwingen op te stappen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Die zouden dan moeten leiden tot grotere zeggenschap van wat nu de oppositie is in de regering. Hezbollah kondigde gisteren in een verklaring aan met „effectievere” protesten te zullen komen om zijn eisen te verwezenlijken. (AP, AFP, Reuters)