‘PvdA’er bron Irak-verhaal’

Volgens het weekblad Elsevier heeft het huidige PvdA-Kamerlid Ton Heerts de Volkskrant actief geholpen bij een onthullend artikel over Nederlandse militairen in Irak. Het artikel, gepubliceerd vlak voor de verkiezingen, was beschadigend voor Henk Kamp, demissionair minister van Defensie en prominent VVD-kandidaat.

Heerts zelf ontkent tegenover deze krant vandaag de bron te zijn van het gewraakte artikel. Wel zegt hij al in de zomer van 2006 met een Volkskrant-journalist te hebben gesproken. Op dat moment stond zijn kandidatuur voor het Kamerlidmaatschap nog niet vast en was hij nog vakbondsfunctionaris.

Over die contacten heeft Heerts naar eigen zeggen partijleider Bos en andere fractiegenoten pas ingelicht op de avond voor het verschijnen van het artikel, maanden later. Aangenomen wordt dat het artikel, over vermeende martelingen door Nederlandse militairen in Irak in 2003, de VVD bij de verkiezingen heeft benadeeld.

Minister Kamp heeft na verschijning van het stuk bij herhaling blijk gegeven van verontwaardiging dat hij door het Volkskrant-stuk werd overvallen. Kamp beschuldigde de Volkskrant van manipulatie door publicatie in de week voor de verkiezingen. Deze beschuldiging lijkt door Heerts’ opmerking dat de krant al in de zomer met het stuk in kwestie bezig was, te worden gestaafd.

Naar de feitelijke inhoud van het stuk doet inmiddels een onafhankelijke commissie onderzoek.

Volgens Elsevier heeft Heerts in verband met het artikel zelf informatie vergaard die voor Defensie mogelijk belastend was, onder andere in een gesprek in oktober met oud-bevelhebber van de Marechaussee Cees Neisingh. Hij zou ook hebben geprobeerd toenmalig Kamerlid Bert Bakker (D66) voor de zaak te interesseren.