Onderzoek niet op grote schaal naar buitenland

De grote Nederlandse ondernemingen verplaatsen hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten niet op grote schaal naar het buitenland. Evenmin is sprake van groei van R&D-activiteiten in Nederland. Eerder is sprake van consolidatie.

Dit schrijft de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in een vandaag verschenen advies aan het ministerie van Economische Zaken.

Het advies, Bieden en binden, is aangeboden aan staatssecretaris Karien van Gennip (CDA).

Nederland, aldus het advies, heeft over het algemeen goede vestigingsvoorwaarden, maar binnen Europa behoort Nederland niet tot de top in het aantrekken van R&D-activiteiten. Binnen Europa neemt de concurrentie om R&D-investeringen aan te trekken toe.

Grote Nederlandse bedrijven houden hun fundamentele onderzoek in hoofdzaak in Nederland, terwijl de ontwikkeling van producten vaker dicht bij de fabrieken en afzetmarkten wordt uitgevoerd. Onderzoeks- en ontwikkelwerk van buitenlandse bedrijven is kwetsbaar, want de (buitenlandse) hoofdkantoren van ondernemingen zijn sneller geneigd om R&D-activiteiten te verplaatsten.

De AWT beveelt de minister van Economische Zaken aan om vaker en intensiever direct contact te onderhouden met in Nederland gevestigde grote en middelgrote bedrijven over hun R&D-activiteiten. Verder moet de aanpak van zogeheten sleutelgebieden voor R&D worden geïntensiveerd. Tot deze sleutelgebieden behoren bedrijfsactiviteiten op het gebied van bloemen en voedsel, hightechsystemen en materialen, water, en creatieve diensten.

Verder beveelt de AWT aan de regelgeving niet op een starre manier toe te passen op R&D-bedrijven. Waar mogelijk moet gebruikgemaakt worden van de verruimde Europese regels voor overheidssteun, onder meer door lagere vennootschapsbelasting op opbrengsten uit R&D-activiteiten.