Nederland geeft China subsidies

Nederland gaf in 2006 ten minste 18 miljoen euro aan subsidies voor projecten in China. Het geld komt uit het budget voor ontwikkelingshulp. China is verreweg het rijkste land dat Nederlandse ontwikkelingshulp ontvangt. Ook dit jaar loopt de hulp aan China door. De steun komt grotendeels in de vorm van subsidies voor projecten van Nederlandse bedrijven.

Tweede Kamerlid Ten Hoopen (CDA) wil de hulp aan China zo snel mogelijk stopzetten. „Het is een rare zaak dat Nederland subsidies geeft aan een land dat zo hard groeit.” Volgens de OESO is dergelijke staatssteun alleen toegestaan wanneer het een duidelijke ontwikkelingsdoelstelling heeft. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken zeggen dat de hulp een bijdrage aan de ontwikkeling van China levert en dat de subsidies Nederlandse bedrijven ‘volop mogelijkheden’ bieden om zich op de Chinese markt te positioneren. (NRC)