Kremers versus Kremers

ABN Amro heeft weer een eigen chief lobbyist. Jeroen Kremers, nu nog bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds namens Nederland en tien andere landen, treedt in dienst als corporate executive vice president in de functie van hoofd public affairs. Dat laatste is het bekende eufemisme voor lobbyen.

Sinds de pensionering van financieel directeur Tom de Swaan, voormalig directeur bij De Nederlandsche Bank, een jaar geleden moest de bank het in de top doen zonder iemand met grote ervaring in de wereld van de Haagse politiek of het toezichtswezen.

Dat is vrij ongebruikelijk bij Nederlandse banken, waar traditiegetrouw altijd wel een voormalig minister, topambtenaar of werkgeversvoorzitter rondloopt. Zo had bij de fusie tussen ABN en Amro de eerste nog Harry Langman als bestuurder en de tweede Roelof Nelissen als topman – beiden voormalig minister van Economische Zaken.

Bij ING loopt al jarenlang Cees Maas rond als financieel directeur. Hij is voormalig thesaurier-generaal, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën. De bank-verzekeraar had ook de vroegere werkgeversvoorzitter Alexander Rinnooy Kan als bestuurder, maar die is weer terug naar het Haagse als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Ook kleinere banken kennen de Haagse route. NIBC trok Kees van Dijkhuizen vorig jaar weg bij Financiën, waar ook hij de hoogste ambtenaar was.

De Rabobank, met een lange traditie van goede Haagse contacten via voormalige topmannen als Herman Wijffels en Hans Smits, heeft opmerkelijk genoeg even geen lid van de raad van bestuur met zo’n achtergrond.

ABN Amro heeft met Kremers een hoogvlieger in huis gehaald. Voordat hij naar het IMF vertrok, was hij plaatsvervangend thesaurier-generaal en directeur financiële markten op het ministerie van Financiën. Daar speelde hij een belangrijke rol in het optuigen van het toezicht door de nieuwe Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Aan zo’n man heb je wat. Het is opmerkelijk dat hij geen lid van de raad van bestuur is geworden, vooral omdat hij de bank ook wereldwijd gaat vertegenwoordigen in openbare fora.

Maar hij is pas 48, vermoedelijk mag hij zich even warmlopen in de voor hem nieuwe commerciële omgeving tot er een plek vrijkomt in de top die net vorig jaar nog is opgeschud.

Als Gerrit Zalm nog een plek bij een bank ambieert, valt ABN Amro nu af. Bij ING moet Maas eerst vertrekken. Blijft alleen de Rabobank over. Maar de vraag is of een coöperatieve bank op een harde liberaal zit te wachten.

Daan van Lent

    • Daan van Lent