Hof staat blokkade Uruguay toe door betogers

De Argentijnen die al ongeveer een jaar vrijwel permanent de grens met Uruguay blokkeren uit protest tegen de bouw van een papierfabriek aan de overkant van de grensrivier kunnen daar mee doorgaan.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft gisteren een verzoek van Uruguay afgewezen waarin als voorlopige voorziening werd gevraagd te bepalen dat de Argentijnse overheid optreedt tegen de wegblokkades. Uruguay zegt vele miljoenen euro’s schade te lijden doordat toeristen vanuit Argentinië vrijwel niet over land naar Uruguay kunnen reizen. De Argentijnen houden acties omdat ze bang zijn dat een papierfabriek die het Finse Botnia bouwt in de grensplaats Fray Bentos het milieu zal schaden.

Volgens het Hof leveren de huidige acties geen „onherstelbare schade” op en is er geen urgente reden om de Argentijnse regering te dwingen op te treden. Het hof heeft eerder een Argentijnse eis afgewezen waarin gevraagd werd de aanleg van de fabriek onrechtmatig te verklaren omdat die in strijd zou zijn met het verdrag dat de positie van de grensrivier regelt. Het college moet zich nog uitspreken in de bodemzaak over de vraag of de bouw van de fabriek al dan niet rechtmatig is. Een dergelijk oordeel komt waarschijnlijk pas nadat, eind van dit jaar, de fabriek al is gaan draaien.

Het oordeel van het hof is een grote verrassing voor Argentinië. In Buenos Aires werd al druk gedebatteerd over hoe de overheid dan een einde moest gaan maken aan de wegblokkades. Tot nu toe wist de Argentijnse regering nergens gehoor te vinden voor haar standpunten. In november nog liet de Wereldbank weten kredieten goed te keuren ter financiering van het project, omdat uit studies blijkt dat er geen enkele reden is te vrezen voor milieuvervuiling.

De papieroorlog heeft tot een ernstige verslechtering geleid in de relatie tussen beide broedervolken aan de Rio de la Plata. De linkse presidenten van beide landen, die aanvankelijk zeer vriendschappelijk contact onderhielden, weigeren elkaar zelfs de hand te drukken op regionale bijeenkomsten.

De Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Taiana, heeft in een reactie op het oordeel van het hof gezegd dat het nu tijd wordt voor onderhandelen. Uruguay heeft al laten weten niet te willen praten met Argentinië, zolang het niets doet om de blokkade op te heffen.