Hersenspoelen

Wat gaat er om in het hoofd van een moslim-terrorist, vroeg Juurd Eijsvoogel zich in deze krant af naar aanleiding van een artikel in The New Yorker. In Hamburger Lektionen van het Duitse enfant terrible Romuald Karmaker horen we via welke demagogische strategieën iemand kan worden gehersenspoeld en opgeruid. Karmakar her-ensceneerde integraal twee haatpreken die de Marokkaanse imam Mohammed al-Fazazi in januari 2000 in de Hamburgse Al-Quds-moskee hield. Enkele zelfmoordpiloten van 9/11 bleken regelmatige bezoekers te zijn geweest van deze moskee en voerden vertrouwelijke gesprekken met Fazazi. In Hamburger Lektionen leren wij zijn denktrant kennen. Wanneer mag een moslim een tube tandpasta stelen of een ongelovige vrouw verkrachten? ‘In een land dat in oorlog is met de islam.’ Welke landen zijn in oorlog met de islam? ‘Alle landen die de Universele Verklaring van de Rechten van de mens onderschrijven.’

Hamburger Lektionen: op 30 jan en 1 en 2 febr.