EU: financiën overheid Nederland zijn gezond

Duitsland, Frankrijk en Italië moeten zich meer inspannen om de overheidstekorten weg te werken en hun financiële huishouding op orde te houden. Over Nederland is Brussel tevreden. Dat zegt de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, in de gisteren gepresenteerde jaarrapporten over deze landen.

Brussel vindt de Nederlandse overheidsfinanciën voor de komende jaren gezond. De Europese Commissie ziet wel een risico dat het begrotingsoverschot harder stijgt dan begroot, door hogere belastinginkomsten van de verder opbloeiende economie in 2007 en de nogal voorzichtige ramingen in 2008 en 2009.

„Aan de andere kant is er het risico dat de hoge gasinkomsten niet zullen blijven duren”, stelde de Europese Commissie in een oordeel over de begrotingen voor 2006-2009.

Volgens de plannen van minister Zalm (Financiën, VVD) loopt het begrotingsoverschot op van 0,1 procent in 2006 tot 0,9 procent in 2009. De staatsschuld daalt van 50,2 procent in 2006 naar 44,2 procent in 2009.

De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht zich aan bepaalde begrotingsregels te houden. Een van de meest verstrekkende bepalingen is dat het tekort op de begroting niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product mag bedragen.

Sinds de invoering van dit systeem, dat gekoppeld was aan de introductie van de euro, hebben Duitsland en Frankrijk tegen deze regels gezondigd. Eind 2004 besloten de ministers van Financiën van de Europese Unie tot een soepeler toepassing van de regels.

De Commissie stelt dat Duitsland en Frankrijk inmiddels op de goede weg zijn met het verlagen van het tekort, maar dat met de huidige economische groei meer had kunnen worden gedaan om de staatsschuld te verminderen. Het tekort in Duitsland en Frankrijk komt in 2006 beneden de 3 procent uit. Italië zit met een tekort van 5,7 procent boven de grens. Dit land is in 2006 een speciaal aanpassingsprogramma opgelegd.