Discriminatie van etnische afkomst

Driekwart van de Nederlanders denkt dat discriminatie op basis van etnische afkomst in Nederland is toegenomen in de voorbije vijf jaar. Van de overige EU-burgers denkt 49 procent dat dat in hun land het geval is. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Van de Nederlanders denkt 83 procent bovendien dat discriminatie op basis van etniciteit in Nederland wijdverbreid is. In de rest van de EU denkt 64 procent dat dat in zijn of haar land het geval is. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van 2007 als Europees Jaar van de Gelijke Kansen.

Bekijk het onderzoek: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm