115-jarige mag niet bij naam genoemd

Professor Holstege uit Groningen had in zijn onderzoek naar de hersenen van de 115-jarige Hendrikje van Andel haar naam niet mogen noemen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen beraadt zich op maatregelen tegen de hoogleraar, wiens onderzoek deze krant gisteren publiceerde. Volgens het ziekenhuis heeft Holstege de privacy van mevrouw Van Andel geschonden en schade aan de naam van het UMCG toegebracht. Dat heeft het ziekenhuis Holstege gisteren per brief laten weten.

Mevrouw van Andel stierf op 31 augustus 2005 als oudste vrouw ter wereld en stelde haar lichaam ter beschikking van de wetenschap. Vóór haar dood werkte ze vrijwillig mee aan psychologische tests, die onder anderen werden afgenomen door Holstege.

Holstege voerde na haar dood autopsie-onderzoek uit op Van Andel en concludeerde dat deze functioneerden als die van een 60- tot 70-jarige. De resultaten van het onderzoek verschenen gisteren op de website van het medische tijdschrift Neurobiology of Aging, maar zijn door uitgever Elsevier weer off line gehaald vanwege de ontstane commotie. Van het UMCG mag Holstege niet meewerken aan verdere publicatie.

Holstege kreeg al eerder kritiek van het ziekenhuis in dezelfde zaak. Na de autopsie van Van Andel in 2005 meldde hij aan media die hem daarnaar vroegen, dat zij was gestorven aan maagkanker. Holstege kreeg naar eigen zeggen een brief van het UMCG waarin hem werd meegedeeld dat de inspectie voor de Gezondheidszorg vragen had gesteld over de bekendmaking van de doodsoorzaak, vooral vanwege de privacy van mevrouw Van Andel.

De inspectie voor de Gezondheidszorg zei vanochtend niets over deze eerdere kwestie te weten en geen uitspraak over dit soort kwesties te kunnen doen. „Wij komen alleen in actie als er een klacht wordt ingediend. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat over de privacy”, zegt woordvoerder Piet-Hein van der Hoek van de inspectie.

Volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is er geen specifieke wet of regel die bepaalt hoe er met het publiceren van de naam van iemand die zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld, wordt omgegaan, zolang deze persoon maar toestemming heeft gegeven. Het CBP stelt dat de wet op de privacy alleen van toepassing op levende, natuurlijke personen.

Woordvoerder Joost Wessels van het UMCG betwist dat: „Het recht op privacy is een van de pijlers van de medische wereld en geldt al onze patiënten, ook van diegenen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld.”