Vrijspraak voor hulp zelfmoord

De Amsterdamse rechtbank heeft zelfdodingsconsulent Ton Vink vrijgesproken. Hij zou een 53-jarige vrouw hebben geholpen bij haar zelfdoding. Maar, oordeelde de rechtbank, de vrouw heeft mogelijk zelf het initiatief genomen een dodelijke hoeveelheid medicijnen in te nemen.

pagina 8 en 9