Uranium bij stortplaatsen

Het ministerie van VROM adviseert provincies bodemonderzoek naar uranium te doen. De provincie Noord-Brabant maakte gisteren de vondst van verhoogde concentraties natuurlijk uranium in het grondwater bij twee voormalige stortplaatsen bekend. Het uranium vormt „geen gevaar voor de volksgezondheid”, aldus het ministerie. (NRC)