Subsidie op duurzame energie niet de oplossing

Met het subsidiëren van duurzame energie kun je de kiezer wel op je hand krijgen, maar de CO2 -uitstoot niet blijvend naar beneden, want bij massaal gebruik lopen de kosten uit de hand en wordt de regeling afgeschaft. Zo zijn de subsidies voor woningisolatie, energie-efficiency en voor particuliere energieproductie middels zonnecellen en windmolens grotendeels teruggedraaid. Ook de investeringssubsidies voor bio-elektriciteit door boeren zijn beknot.

In plaats van te subsidiëren had men de meerprijs van de bio-elektriciteit (8 cent /kWh) moeten doorberekenen aan de klant. Door 10 procent bio-elektriciteit toe te voegen aan fossiele elektriciteit krijgt men een 10 procent lagere CO2 -emissie bij een 0,8 cent hogere prijs. Bijmenging is een eerste stap om de consument aan de hogere prijzen van duurzame energie te laten wennen. Technisch is het geen probleem om ook biogas aan het aardgasnet en om plantaardige oliën of bio-ethanol aan fossiele autobrandstoffen toe te voegen. De SER en de Taskforce Energietransitie hebben voorstellen gedaan om met besparingen en duurzame energie de CO2 -emissie naar beneden te krijgen. Er werd niet toegelicht waardoor met vergelijkbare maatregelen zo weinig bereikt is.

Fossiele energie is gewoon te goedkoop om de kosten van besparingen terug te verdienen. Als langdurige subsidiëring niet betaalbaar is, dan moet forse belastingverhoging op fossiele energie het gebruik afremmen en tegelijk de kosten van besparingen en duurzame energie rendabel maken. Daarentegen geeft verplichte bijmenging slechts een fractionele prijsverhoging.

    • Erich Helfferich Wageningen