Stijging zeespiegel tot 2100 valt lager uit

De zeespiegel zal deze eeuw waarschijnlijk niet meer dan zo’n 38 centimeter stijgen. Dat betekent dat Nederland eerder vanuit het achterland door rivierwater zal worden bedreigd dan door de Noordzee.

De winters in West-Europa worden in de komende decennia namelijk veel natter. Dit concludeert de VN-klimaatorganisatie IPCC in haar zesjaarlijkse klimaatanalyse. Delen van de conceptsamenvatting van het rapport, waarvan de slotconclusies eind volgende week zullen verschijnen, lekten uit in Engeland en op internet.

Het concept meldt ook dat de Golfstroom en de aanvoer van warm water uit het Caribisch gebied in de loop van de eeuw geleidelijk met zo’n 25 procent gaan afzwakken. Desondanks zullen de temperaturen in Atlantische omgeving blijven stijgen. De eerder veronderstelde afkoeling van West-Europa zal niet optreden.

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is de VN-organisatie die om de zes jaar een samenvatting maakt van het wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering; dit jaar gebeurt dit voor de vierde keer. Volgende week wordt in Parijs vergaderd over de definitieve tekst van deze samenvatting voor beleidsmakers, de Summary for Policymakers. De wetenschappelijke tekst kan dan onder druk van de politiek nog veranderen. Op 2 februari worden de slotconclusies bekendgemaakt.

Het is voor de derde maal dat het IPCC zijn voorspelling van de aannemelijke zeespiegelstijging naar beneden bijstelt. In 1990 werd voor het eind van de eenentwintigste eeuw een stijging van 65 centimeter voorspeld. De conceptsamenvatting van de nieuwe rapportage vermeldt marges van 19 tot 58 centimeter.

De bijstelling is te danken aan een beter inzicht in de warmteopname van de oceanen en het gedrag van gletsjers en ijskappen. Het IPCC tekent aan dat er nog onvoldoende inzicht is in het stromingsgedrag van de ijslagen op Antarctica en Groenland.

Een andere, politiek belangrijke, conclusie is dat het IPCC zich opnieuw zekerder voelt over het menselijk aandeel in de huidige klimaatverandering.

Zes jaar geleden noemde men het ‘waarschijnlijk’ (likely) dat het merendeel van de opwarming sinds 1950 is veroorzaakt door een ophoping van broeikasgassen. Nu heet het ‘zeer waarschijnlijk’ (very likely): de kans is groter dan 90 procent.

droge zomers: pagina 8