SCP: 690 mln meer voor onderwijs

Den Haag, 23 jan. Het kabinet moet de komende vier jaar 690 miljoen euro extra uittrekken voor onderwijs, met name voor hoger onderwijs en volwasseneneducatie. Dat adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de drie partijen die betrokken zijn bij de kabinetsformatie. Pagina 3