Nederland geeft China miljoenen

Nederland gaf in 2006 ten minste 18 miljoen euro aan subsidies voor projecten in China. Het geld komt uit het budget voor ontwikkelingshulp.

China is daarmee verreweg het rijkste land dat Nederlandse ontwikkelingshulp ontvangt. Ook dit jaar loopt de hulp aan China door.

De steun komt grotendeels in de vorm van subsidies voor projecten van Nederlandse bedrijven. Vooral bedrijven die al vele jaren in China actief zijn, profiteren ervan.

Tweede Kamerlid Ten Hoopen (CDA) wil de hulp aan China zo snel mogelijk stopzetten. Het nieuwe kabinet moet volgens hem de criteria voor ontwikkelingshulp zo aanpassen, dat een land als China er niet meer voor in aanmerking komt. „Het is een rare zaak dat Nederland subsidies geeft aan een land dat zo hard groeit.”

Volgens richtlijnen van de OESO is dergelijke staatssteun alleen toegestaan wanneer het een duidelijke ontwikkelingsdoelstelling heeft. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken zeggen dat de hulp een bijdrage aan de ontwikkeling van China levert en dat de subsidies Nederlandse bedrijven ‘volop mogelijkheden’ bieden om zich op de Chinese markt te positioneren.

China geeft zelf ontwikkelingshulp aan Afrika. Tijdens de Chinees-Afrikaanse top in Peking eind vorig jaar, zei president Hu Jintao de hulp van China in drie jaar te willen verdubbelen. Chinese bedrijven in Afrika krijgen 5 miljard dollar extra aan subsidie.

Geld voor China: pagina 13

    • Ben Vollaard