Keuze financieel adviseur is gedegen onderzoek waard

Soms hebben we behoefte aan advies van anderen. Bijvoorbeeld bij het opbouwen van vermogen in een aandelenportefeuille of omdat de belastingaangifte te complex is geworden. Hoewel het advies grote invloed op onze financiële toekomst kan hebben, krijgt de selectie van de juiste adviseur in de regel maar weinig aandacht.

Mismatch. Tom Loonen ziet als bankier bij Insinger de Beaufort en als lid van de tuchtcommissie van het Dutch Securities Institute (DSI) de effecten van de mismatches die daardoor tussen adviseur en klant ontstaan. Loonen: „De eenvoud waarmee een adviseur wordt gekozen heeft me altijd verbaasd.” In zijn proefschrift Een kwestie van vertrouwen gaat Loonen in op de zaken die kunnen worden verbeterd in het beleggingsadvies. Zo blijkt uit gesprekken met adviseurs en bankdirecties dat de klant zijn adviseur lang niet altijd genoeg vertrouwt om het achterste van zijn tong te laten zien. Verontrustend gezien de impact en complexiteit van veel financiële beslissingen.

Wensen. Een kennismakingsgesprek met een adviseur is altijd vrijblijvend. Maar één afspraak is niet genoeg, weet Loonen: „Praat altijd met drie à vier partijen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de verschillende soorten en stijlen advies.”

Het is belangrijk dat de adviseur past bij de klant. Loonen: „Het verbaast mij vaak dat mensen pas na verloop van tijd moeite doen om hun adviseur beter leren kennen.” Tijdens de eerste gesprekken is hier vaak relatief weinig tijd voor, de meeste tijd wordt besteed aan het inventariseren van de wensen van de klant. Loonen vindt het in dit verband opvallend dat er nooit naar het cv van de adviseur wordt gevraagd. Loonen: „Zoek bij een beleggingsadviseur bijvoorbeeld uit wat voor type belegger er nu eigenlijk tegenover je zit.” Past zijn kennis en ervaring bij je wensen? Een voorzichtige defensieve belegger kan niet tegelijk een goede technisch analist zijn die zich bezighoudt met actief handelen.

Betaling. Bij het uiteindelijke besluit met een adviseur in zee te gaan gaat het er niet alleen om of het klikt maar ook of de adviseur goed is toegerust voor zijn taak. Zoek uit over welke vergunningen de financiële instelling binnen zijn vakgebied moet beschikken. Voor beleggingsadviseurs is een DSI-registratie verplicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een register waarin te zien is op welke gebieden bijvoorbeeld een assurantieadviseur deskundig is. Ten slotte is de beloning van de adviseur van belang. Het is essentieel om te weten hoe een potentiële financieel adviseur wordt betaald. Stuurt de assurantieadviseur geen rekening maar krijgt hij provisie over de producten die hij verkoopt? Verdient de beleggingsadviseur zijn geld door het doen van transacties – of is er sprake van een jaarlijkse beheervergoeding over het belegde vermogen? Inzicht hierin maakt dat zijn of haar advies – en de onafhankelijkheid ervan – beter te plaatsen is.

Cleo Scheerboom

Over de eisen aan financieel adviseurs zie www.afm.nl. Op www.geldwaardering kunnen consumenten ervaringen over financiële aanbieders delen.

    • Cleo Scheerboom