Irak: het Bosnië van de nieuwe eeuw?

Het is volstrekt terecht dat Afshin Ellian in zijn column (Opinie & Debat, 20 januari) de aandacht vestigt op de onvoorstelbaar grote humanitaire ramp die de bewoners van Irak bedreigt. Sektarisch geweld eiste vorig jaar volgens VN-gegevens ruim 30.000 doden. Uit dergelijke cijfers valt af te leiden dat er nu al een omvangrijke `zuivering` door shi`ieten en sunnieten over en weer aan de gang is.

Het patroon daarvan is voor wie de tekens wil lezen duidelijk. De shi`ieten willen zo snel mogelijk de Amerikanen en de wereld voor voldongen feiten stellen. En dat komt neer op een pan-shi`itische rompstaat, bestaande uit de zuidelijke provincies, een corridor naar de hoofdstad en een zo groot mogelijk ge-shi`itiseerd Bagdad. De sunnieten verzetten zich daartegen.

Het gevolg is moord en doodslag, chaos, vlucht, dreigende ineenstorting. En nu zijn er nog Amerikaanse troepen. Als die zouden vertrekken, of alleen al dat vertrek zouden aankondigen, is het hek pas echt van de dam. Dan wordt Irak het Bosnië van de nieuwe eeuw en nog veel erger.

Ellian spreekt in zijn column van ”honderdduizenden doden”. Dat is geen overdrijving. Eerder het tegendeel. In Bosnië, met een toenmalige bevolking van 4 miljoen, kwam het tussen 1992 en 1995 tot 200.000 doden en 2 miljoen interne en externe vluchtelingen. Onbeteugeld sektarisch geweld kan in het Arabische deel van Irak dan naar rato resulteren in 1 miljoen doden en 10-11 miljoen vluchtelingen.

Die verantwoordelijkheid voor een dergelijke ramp kan niet gemakkelijk afgeschoven worden op `die domme Bush` of `die foute oorlog`. Wat in Irak gebeurt of staat te gebeuren is een direct belang ook van ons. Het wordt daarom hoog tijd dat in Nederland parlement en media - waaronder deze krant - zich rekenschap gaan geven van Irak zonder Amerikaanse troepen.

Dr. Antonie C.A.Dake

Den Haag

De column van Afshin Ellian `Vriend en Vijand` is wederom stuitend. Niet zozeer vanwege zijn politieke standpunt, maar vanwege de omgang met de waarheid. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om te suggereren dat de ellende in Irak op conto van een passieve VN geschreven kan worden? Iedereen die de feiten kent, weet precies hoe, en door wie de VN in Irak buiten spel zijn gezet.

Waarom verzwijgt Ellian dat? Komt het voort uit zijn liefde voor Amerika?

    • Dirk van den Heuvel Delft