EU: lidstaten moeten tekorten wegwerken

Duitsland, Frankrijk en Italië moeten zich meer inspannen om de overheidstekorten weg te werken en hun financiële huishouding op orde te houden. Dat zegt de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, in de vanmiddag gepresenteerde jaarrapporten over deze landen. Over Nederland is Brussel tevreden.

De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht zich aan bepaalde begrotingsregels te houden. Een van de meest verstrekkende bepalingen is dat het tekort op de begroting niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product mag bedragen.

Sinds de invoering van dit systeem, dat gekoppeld was aan de introductie van de euro, hebben Duitsland en Frankrijk tegen deze regels gezondigd. Eind 2004 besloten de ministers van financiën van de Europese Unie tot een soepeler toepassing van de regels.

De Europese Commissie stelt dat Duitsland en Frankrijk inmiddels op de goede weg zijn met het verlagen van het tekort, maar dat wegens de huidige economische groei meer had kunnen worden ondernomen om de staatsschuld omlaag te brengen. Het tekort in Duitsland en Frankrijk komt in 2006 beneden de 3 procent uit. Italië zit met een tekort van 5,7 procent ver boven de grens. Dit land is vorig jaar een speciaal aanpassingsprogramma opgelegd.