CO -uitstoot verdeelt Europese Commissie 2

De Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Europese Unie, is intern verdeeld over plannen om de uitstoot van CO2 door auto’s te verminderen. De presentatie van de plannen, voorzien voor morgen, is daarom enkele weken uitgesteld.

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat twee betrokken commissarissen het niet eens zijn over de kwestie. De Griekse commissaris Dimas (Milieu) is voorstander van harde maatregelen. Hij wil wettelijk vastleggen hoeveel C02 auto’s mogen uitstoten. Hij vindt ook dat er een limiet moet komen van 120 gram per kilometer. Dit is een gemiddelde van alle nieuwe auto’s die vanaf 2012 worden geproduceerd.

De Duitse commissaris Verheugen (Industrie), die door milieugroepen wordt gezien als bondgenoot van het bedrijfsleven, vindt zo’n wettelijke limiet veel te ver gaan. Hij wijst op de milieuwinst die te halen is uit andere maatregelen zoals het propageren van zuiniger rijgedrag, betere bandenspanning en parkeergeleidingssystemen.

Europese autofabrikanten hebben beloofd dat ze de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s in 2008 zullen verminderen tot 140 gram CO2 per kilometer. Maar het ziet ernaar uit dat ze die doelstelling niet zullen halen.