Brede bacheloropleiding geen remedial teaching

In het hoofdartikel over de diploma-inflatie bij het vwo (NRC Handelsblad, 15 januari) wordt aan het eind van het stuk geconcludeerd dat ”universitaire colleges naar Angelsaksisch model” de leemten van het middelbare onderwijs zouden kunnen aanvullen, en dat ”het onderwijs met lossere normen” deze weg lijkt op te gaan. Als deze opmerking slaat op de in Nederland bestaande colleges, dan is het hoog tijd om een misverstand uit de weg de ruimen: universitaire colleges en andere brede bacheloropleidingen met een Liberal arts & sciences-programma zijn niet bedoeld om studenten de algemene kennis en vaardigheden bij te brengen die ze op school hadden moeten verwerven. Integendeel, deze opleidingen trekken juist de betere studenten, die zulk soort reparatieonderwijs helemaal niet nodig hebben. Ze bieden een brede academische vorming door middel van een programma dat een combinatie is van breedte en diepgang. Daarbij stimuleren ze de studenten om over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken. Voor `remedial teaching` zijn ze zeker niet bedoeld.

    • Sciences Universiteit Utrecht
    • Liberal Arts