Bestaande economische technieken voldoen

In het interview met Shell-directeur Rein Willems (NRC Handelsblad 4 januari) vielen mij enkele zaken op. Shell investeert jaarlijks 200 mln aan duurzame energie. Dit bedrag verhogen zou geen zin hebben, zegt Willems, omdat de leercurve daar geen baat bij heeft. Daarop wil ik antwoorden dat een leercurve van belang is bij nieuwe technieken.

Het noemen ervan suggereert dat duurzame energie nieuwe technieken vraagt. Dit is onjuist. Met bestaande, bewezen, economisch haalbare technieken kan Nederland wereldleider worden. 60 tot 70 procent reductie in brandstofverbruik en 80 procent reductie in schadelijke emissies is direct haalbaar met zogenoemde `Direct Drive`-technologie, een Nederlandse vinding. In Born zou een mondiaal centrum voor de productie van die voertuigen het licht kunnen zien. Vergevorderde plannen wachten op bestuurlijke visie, leiderschap en daadkracht .

Zet in op biomethanol in plaats van op waterstof, bio-ethanol en biodiesel. Waterstof is fundamenteel inefficiënt. Bio-ethanol en biodiesel concurreren met voedselgewassen en hebben niet het vereiste volume om fossiele brandstoffen grootschalig te vervangen. Investeringen hierin zijn verspilde moeite.

`Concentrating solar power` is vele malen doorgerekend door gerenommeerde instituten. Het is snel en grootschalig inzetbaar en als hoogstwenselijk aangeduid.

In het interview bleef onbesproken het belangenconflict tussen de president-directeur van Shell en de voorzitter van de Taskforce Energietransitie. Als het ons ernst is om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, sterker nog: als we daar rijk van willen worden, dan dienen we een serieuze poging te doen. En niet een Taskforce op te tuigen, die dat qualitate qua niet kan.

    • Emil Möller Maastricht