Arts behandelt kind van niet-westerse allochtoon slechter

Rotterdam. De behandeling van kinderen met astma, suikerziekte of een lui oog verloopt niet altijd vlekkeloos. Vooral bij niet-westerse allochtone kinderen gaat er vaak wat mis. Dat concludeert Nathalie Urbanus-Van Laar in het proefschrift waarop zij vorige week promoveerde bij het AMC in Amsterdam. Van de kinderen bij wie de consultatiebureauarts een lui oog vermoedt, komt maar 45 procent bij de oogarts of orthoptist terecht. Kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst lopen het bezoek twee keer vaker mis dan autochtone kinderen. Suikerziekte wordt bij niet-westerse allochtone kinderen later herkend dan bij autochtone kinderen. Bij matige astmaklachten krijgen Marokkaanse en Turkse kinderen vaker dan autochtone kinderen te lichte medicatie van hun huisarts. Een mogelijke verklaring is volgens Urbanus-Van Laar een gebrekkige informatie-uitwisseling tussen arts en ouders.