Waterstof biedt te weinig energie

Greenpeace pleitte onlangs middels een brief tegen kernenergie als alternatieve energiebron (nrc.next, 17 januari). Welnu, het is kernenergie, of het is terug naar het Nederland van de jaren `50. Met de alternatieve bronnen kunnen we namelijk niet voldoende energie opwekken. En de waterstofeconomie is een zeepbel. Waterstof heeft een hoge energiedichtheid per kilo. Maar men moet waterstof transporteren als gas; in liters is de energiedichtheid verwaarloosbaar klein. Ook ik ben geen voorstander van kernenergie (mede omwille van het afval), maar als we door willen gaan met het huidige energieverbruik hebben we geen keus. We hebben zelfs minimaal vijftien kerncentrales nodig.

Lees Jan`s theorieën op zijn website: www.verhoeven272.nl/ jan/ energie/index.html

    • Jan Verhoeven Tilburg