Verzekeraars: brief over woekerpolis

Amsterdam, 22 jan. Nederlandse verzekeraars gaan klanten ongevraagd informatie verstrekken over de status van hun lopende beleggingsverzekering. Dat blijkt uit een brief van het Verbond van Verzekeraars aan minister Zalm van Financiën. De verzekeraars willen daarmee de onrust wegnemen die is ontstaan over de zogenoemde woekerpolissen. De voorgenomen grootscheepse actie van de verzekeraars volgt op aanbevelingen van de commissie-De Ruiter. De onderzoekscommissie stelde in december dat verzekeraars en tussenpersonen tekortschieten bij het verstrekken van informatie bij beleggingsverzekeringen.