Uranium – maar geen gevaar

De provincie Noord-Brabant vreest onrust na de vondst van verhoogde concentraties natuurlijk uranium in het grondwater in de buurt van twee voormalige stortplaatsen.

De provincie maakte de vondst vanmiddag op een persconferentie bekend. Er werd nadrukkelijk gesteld dat het gevonden uranium „geen gevaar vormt voor de volksgezondheid”, dat er „geen gevaarlijke straling” vrijkomt. De enige maatregel waaraan wordt gedacht, is het verbieden van het oppompen van grondwater. Door de publiciteit te zoeken wil de provincie angst onder bewoners wegnemen, zegt gedeputeerde Annamarie Moons (Milieu, PvdA).

„Het woord uranium levert bij veel mensen toch een bepaald gevoel op”, zegt Moons. „Door nu in het openbaar melding te maken hopen we de mensen gerust te stellen.” Ciska Zuur, stralingsdeskundige bij het ministerie van VROM, zegt: „Uranium levert een psychologisch gevaar op.”

Bij een voormalige stortplaats in Oosterhout werd een concentratie van 34 microgram per liter in het grondwater gemeten, in Gilze en Rijen 178 microgram per liter. Volgens de provincie is 1 microgram per liter gebruikelijk. Er bestaan geen maximumnormen. In Scandinavische landen komen concentraties van 15.000 microgram per liter in het drinkwater voor. Er worden daarvan, zo stelt het persbericht, geen gezondheidseffecten onder de bevolking waargenomen. In het drinkwater in Brabant zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.

De provincie zegt dat de vondst niets te maken heeft met militaire oefenterreinen. Verarmd uranium, een afvalproduct van kerncentrales, komt voor in munitie en wordt gebruikt als contragewicht in vliegtuigen. De verhoogde concentraties zouden mogelijk verband houden met het feit dat uranium in glas en gips verwerkt kan zijn. Stralingsdeskundige F. Draaisma van het nucleair centrum NRG in Petten onderschrijft de stelling dat er geen enkel gevaar is. Als er al sprake zou zijn van het binnenkrijgen van de gevonden concentraties dat moet je het risico vergelijken met niet meer dan „één trekje van een sigaret”.