Studenten gaan meer rente over lening betalen

Studenten gaan meer rente betalen over hun leningen. Het kabinet stelt voor hen per 1 september 2007 een rentetarief van 3,9 procent te laten betalen, in plaats van de huidige 3,7 procent.

Dat blijkt uit een passage in de memorie van toelichting bij een nieuwe wet die een aantal elementen van het stelsel van studiefinanciering wijzigt. Het wetsvoorstel is een samenraapsel van kabinetsvoornemens, zoals de invoering van een lening ter hoogte van het collegegeld en een verlenging van de aflossingstermijn van 15 naar 25 jaar.

De renteverhoging is nodig om de kosten te dekken van deze aanpassingen die, volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, het stelsel „meer solidair” moeten maken.

De wijziging van het rentepercentage is structureel. De rente wordt vanaf aankomend studiejaar gebaseerd op die van staatsleningen met een looptijd van tien jaar. Op dit moment is de rente nog gebaseerd op die van staatsleningen van drie tot vijf jaar. De rente wordt eens per jaar vastgesteld; voor 2007 is het verschil vastgesteld op 0,2 procentpunt. Volgens de dagkoers van vandaag zou de toekomstige rente 0,42 procentpunt hoger komen te liggen dan de huidige.

De studenten zijn verontwaardigd over de rentestijging, na de eerdere belofte langer te mogen aflossen. „We worden blij gemaakt met een sigaar uit eigen doos”, zegt voorzitter Sebastiaan den Bak van studentenbond ISO. „Het gemiddelde verschil tussen de twee soorten rente is 1 procentpunt. Studenten met een lening gaan per jaar 330 euro extra betalen.” Een woordvoerder van Onderwijs erkent dat studenten gemiddeld meer gaan betalen, maar zegt een kleinere gemiddelde rentestijging te verwachten dan Den Bak.

De studentenleider betwijfelt of de kostendekking wel nodig is. Het kabinet verwacht dat, aan het eind van de aflossingstermijn, van meer studenten de schuld zal moeten worden kwijtgescholden. Den Bak voorspelt juist dat er minder kwijtscheldingen nodig zullen zijn. Hij gaat lobbyen tegen het voorstel.