Sinds 1937, één brug, 1.250 zelfmoorden

05.jpgTenminste 34 mensen sprongen vorig jaar van de Golden Gate Bridge. Zelfmoord. Vier anderen zijn gesprongen maar nooit teruggevonden, mortuaria hebben lichamen die niet geïdentificeerd maar waarschijnlijk wel gesprongen zijn. ‘The world’s #1 suicide magnet‘, noemen autoriteiten de brug.

De aantallen zijn aanzienlijk hoger dan het jaarlijkse gemiddelde van 19. Ook het aantal mensen dat wilde springen maar tegengehouden werd - vorig jaar zeventig - is gestegen. Opeens snap je de dame die in de film ‘The Bridge‘ (kijk hier naar de trailer op Youtube) zegt: „het gebeurt de hele tijd”. Elke paar dagen gaat er dus iemand de brug op met de hoop er niet meer af te wandelen.

Vanwaar de toenames? De getallen (hier een grafiek) zijn te klein om er conclusies aan te verbinden.

Wat we wel weten is dat spijt snel volgt nadat je gesprongen bent. Dat blijkt in ieder geval uit de verhalen van de 26 mensen die de val sinds de opening in 1937 overleefd hebben. Lees er hier een prachtstuk in tijdschrift The New Yorker over.

Ook is bekend dat het aantal springers stijgt zodra media erover beginnen. Het uitkomen van de film kan er dus mee te maken hebben, net zoals het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd. Welk onderzoek? Of de reling hoger gemaakt moet worden om het aantal zelfmoorden tegen te gaan.

    • Freek Staps