Naïef over Bush

Jan Willem Sap koestert in zijn artikel `Niet zo cynisch, Bot! Amerika offert zich op` (nrc.next, 17 januari) een visie op het Amerikaanse Irak-beleid die bijzonder vernietigend is voor de veiligheid in Irak. Er zou een strijd gaande zijn tegen een schurkenstaat en tegen het terrorisme in het algemeen. Het bewijs daarvoor zou destijds geleverd moeten worden door VN-inspecties. Dat bewijs werd echter niet geleverd en toch legitimeerde Bush een inval waarvan men steeds meer de wrange vruchten plukt. Dat Bot zich nu heeft uitgesproken tegen het zenden van nog meer Amerikaanse soldaten naar Irak getuigt van realiteitszin; het geweld is alleen maar verergerd en er worden steeds meer jonge mensen aan opgeofferd. Er zal dus nooit sprake kunnen zijn van een duidelijke winnaar, zoals Sap suggereert. Al vele deadlines zijn overschreden. Helaas veranderen ze steeds vaker in deathlines.

    • G. Boulouize-Van Huit Lelystad