Kamer weer boos op Rita

En weer was de Kamer boos op minister Verdonk. En opnieuw omdat ze weigert de Kamer te gehoorzamen.

Foto Roel Rozenburg DenHaag:10.3.4 Minister Rita Verdonk. foto NRC Handelsblad, Roel Rozenburg
Foto Roel Rozenburg DenHaag:10.3.4 Minister Rita Verdonk. foto NRC Handelsblad, Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) was het nu genoeg. De oppositiepartij waar elk kabinet op kan rekenen, dreigde vorige week in een verder slaperig Justitiedebat opeens „alle parlementaire instrumenten” te gebruiken om ervoor te zorgen dat demissionair minister Rita Verdonk (Integratie, VVD) zou gehoorzamen aan de Tweede Kamer.

Al jaren zorgt de Kamer met een amendement op de Justitiebegroting ervoor dat vier organisaties die ex-gedetineerden ondersteunen als ze uit de gevangenis komen, genoeg geld krijgen om te blijven draaien. Bij Justitie vinden ze het belangrijk werk, maar zeggen ze altijd dat collega’s van VWS of anders gemeenten het maar moeten betalen. Maar die laten het juist graag over aan Justitie.

Kamerlid Van der Staaij (SGP) diende dit jaar het inmiddels traditionele amendement in. Een slecht idee, zei Verdonk, en zij zou het niet uitvoeren. „Genant”, vond Kamerlid Van der Staaij (SGP) het: „Wanneer de Kamer een amendement aanneemt, is het de gewoonte dat dit loyaal door de minister wordt uitgevoerd. Nu maken wij voor het eerst mee dat een minister zegt: ik vind nog steeds dat het niet goed is en ik doe het gewoon niet.”

Toch had de Kamer al een vergelijkbare ervaring met Verdonk. Zij weigerde al eerder – vlak voor Kerstmis – tijdelijk het uitzetten van asielzoekers te stoppen, zoals de Kamer toen per motie eiste. Het leidde bijna tot de val van het kabinet. Net als toen liep ook nu weer het ene na het andere Kamerlid richting interruptiemicrofoon om Verdonk uit te leggen wat zij voor Kerstmis al had gehoord: een minister moet de Tweede Kamer gehoorzamen.

Toen Van der Staaij doorhad dat Verdonk toch niet wilde betalen, liet hij vast weten hoe het wat hem betreft zou eindigen. Een Kamerbreed gesteunde motie heeft hij deze week al geschreven. Omdat het amendement de minister alleen dwingt het geld vrij te houden, wil hij de minister nu met die motie ook dwingen het echt over te maken. Maar hij blijft hopen: „Minister wees wijs, u heeft de Kamer toch gehoord. Voer dit amendement uit.” (DS)

Bijdragen: Egbert Kalse, Derk Stokmans en Guus Valk.