Erven Elsschot leggen ruzie bij

BRUSSEL, 22 jan. De erfgenamen van Willem Elsschot hebben hun ruzie over het archief van de Vlaamse schrijver bijgelegd. Het literaire en het zakelijke archief worden samengevoegd en aan een nog niet nader genoemde instantie of persoon overgedragen, zodat het toegankelijk wordt voor verder wetenschappelijk en literair onderzoek. Dat heeft het Willem Elsschot Genootschap vrijdag meegedeeld. Het archief van de schrijver van onder meer Lijmen, Kaas en Villa des Roses, die in 1960 op 78-jarige leeftijd overleed, was lange tijd in handen van zijn zoon Walter. Daarna belandden de stukken bij diens zonen, die delen van het archief wilden verkopen. Het betrof onder meer drukproeven, manuscripten en brieven aan Louis-Paul Boon en Gerard Walschap. Ida De Ridder, dochter van de schrijver, en andere familieleden wisten dat in december 2004 met een kort geding te verhinderen. Zij vonden dat de gehele nalatenschap intact moest blijven. Bij de keuze van de instantie of persoon aan wie de archieven worden overgedragen, zullen de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid betrokken zijn. Elsschot werd als Alfons Jozef De Ridder in Antwerpen geboren en stierf ook in de havenstad. De gemeente Antwerpen heeft eerder aangegeven dat ze bereid is alle archiefstukken te kopen en het onder te brengen bij het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AVMC).