Criminaliteit meest gedaald in stad

Voorburg, 22 jan. De criminaliteit is in de grote gemeenten een stuk sterker gedaald dan in de rest van Nederland. Vergeleken met het piekjaar 2002 nam de in kaart gebrachte criminaliteit in deze gemeenten met 17 procent af. Voor de overige gemeenten was die daling gemiddeld 6 procent, concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit vandaag gepubliceerde cijfers. In 2005 registreerde de politie ruim 1,2 miljoen misdrijven. Dat is een daling van 5 procent in vergelijking met 2004. Bijna de helft van alle gevallen van criminaliteit die in 2005 werd vastgelegd, is in de 25 grote gemeenten gepleegd. Dat waren er 554.000. In Utrecht daalde het aantal misdrijven het sterkst van de grote gemeenten. Geweldsmisdrijven nemen sinds 2002 elk jaar wel toe.